Language of document : ECLI:EU:C:2019:466


 


 Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 4 juni 2019 –
Aldo Supermarkets/EUIPO

(Zaak C822/18 P)

„Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Uniemerk – Aanvraag tot inschrijving van het woordmerk ALDI – Oppositieprocedure – Afwijzing van de oppositie – Voorwaarden voor vertegenwoordiging van het oudere merk – Regel 19 van verordening (EG) nr. 2868/95”

1.      Uniemerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Feiten, bewijzen en argumenten ter staving van de oppositie – Bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ingeschreven ouder merk – Teleologische uitlegging – Toereikendheid van een inschrijvingsbewijs – Voorwaarden

(Verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 19, lid 2)

(zie punt 5)

2.      Gerechtelijke procedure – Motivering van de arresten – Omvang

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 36 en 53, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 81)

(zie punt 5)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt ten dele kennelijk niet ter zake dienend en ten dele kennelijk ongegrond verklaard.

2)

Aldo Supermarkets draagt haar eigen kosten.