Language of document : ECLI:EU:C:2019:466


 


 Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 4 iunie 2019 – Aldo Supermarkets/EUIPO

(Cauza C-822/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii verbale ALDI – Procedură de opoziție – Respingerea opoziției – Condiții de reprezentare a mărcii anterioare – Norma 19 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Observații ale terților și opoziție – Fapte, dovezi și observații prezentate în susținerea opoziției – Dovada existenței, a valabilității și a domeniului de protecție a unei mărci anterioare înregistrate – Interpretare teleologică – Caracterul suficient al unui certificat de înregistrare ca dovadă – Condiții

[Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei, art. 1, norma 19 alin. (2)]

(a se vedea punctul 5)

2.      Procedură jurisdicțională – Motivarea hotărârilor – Conţinut

(Statutul Curții de Justiție, art. 36 și art. 53 primul paragraf, Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 81)

(a se vedea punctul 5)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca fiind, în parte, vădit inoperant și, în parte, vădit nefondat.

2)

Aldo Supermarkets suportă propriile cheltuieli de judecată.