Language of document : ECLI:EU:C:2019:466


 


 Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 4. junija 2019 – Aldo Supermarkets/EUIPO

(Zadeva C822/18 P)

„Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Znamka Evropske unije – Zahteva za registracijo besedne znamke ALDI – Postopek z ugovorom – Zavrnitev ugovora – Pogoji za prikaz prejšnje znamke – Pravilo 19 Uredbe (ES) št. 2868/95“

1.      Znamka Evropske unije – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Dejstva, dokazi in stališča, navedena v podporo ugovoru – Dokaz obstoja, veljavnosti in obsega varstva prejšnje registrirane znamke – Teleološka razlaga – Zadostnost potrdila o registraciji za dokaz – Pogoji

(Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravilo 19(2))

(Glej točko 5.)

2.      Sodni postopek – Obrazložitev sodb – Obseg

(Statut Sodišča, člena 36 in 53, prvi odstavek; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 81)

(Glej točko 5.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne kot deloma brezpredmetna in deloma očitno neutemeljena.

2.

Aldo Supermarkets nosi svoje stroške.