Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 A Bíróság (hetedik tanács) 2019. június 20i végzése –
FCA US kontra EUIPO

(C795/18. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Európai uniós védjegy – Megsemmisítési eljárás – A törlés részleges megállapítása – VIPER szóvédjegy – VIPER korábbi nemzeti szóvédjegy – A korábbi védjegy tényleges használata”

1.      Európai uniós védjegy – Az EUIPO határozatai – A védelemhez való jog tiszteletben tartása – Az elv terjedelme – Megsemmisítés – Feltétel

(207/2009 tanácsi rendelet)

(lásd: 5. pont)

2.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék előtt megtámadott határozatnak, nem pedig a Törvényszék ítéletének a vitatása – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 5. pont)

3.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék előtt felhozott jogalapok és érvek egyszerű megismétlése – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 168. cikk, (1) bekezdés, d) pont, és 169. cikk, (2) bekezdés)

(lásd: 5. pont)

4.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 5. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést mint részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben pedig nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2)

Az FCA US LLC maga viseli saját költségeit.