Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 2019 m. birželio 20 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis
FCA US /  EUIPO

(Byla C795/18 P)

„Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Negaliojimo iš dalies pripažinimas – Žodinis prekių ženklas VIPER – Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas VIPER – Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų“

1.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Tarnybos sprendimai – Teisės į gynybą paisymas – Principo apimtis – Panaikinimas – Sąlyga

(Tarybos reglamentas Nr. 207/2009)

(žr. 5 punktą)

2.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Bendrajame Teisme užginčyto sprendimo, o ne šio teismo priimto sprendimo apskundimas – Nepriimtinumas

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 5 punktą)

3.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Paprastas pagrindų ir argumentų, pateiktų Bendrajame Teisme, pakartojimas – Akivaizdus nepriimtinumas

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktas ir 169 straipsnio 2 dalis)

(žr. 5 punktą)

4.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 5 punktą)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą.

2.

FCA US LLC padengia savo bylinėjimosi išlaidas.