Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 20 iunie 2019 – FCA US/EUIPO

(Cauza C-795/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Declarare a nulității parțiale – Marca verbală VIPER – Marca națională verbală anterioară VIPER – Utilizare serioasă a mărcii anterioare”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Deciziile Oficiului – Respectarea dreptului la apărare – Conținutul principiului – Anulare – Condiție

(Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului)

(a se vedea punctul 5)

2.      Recurs – Motive – Contestarea deciziei atacate în fața Tribunalului, iar nu a hotărârii pronunțate de acesta – Inadmisibilitate

(art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf)

(a se vedea punctul 5)

3.      Recurs – Motive – Simplă repetare a motivelor și a argumentelor prezentate în fața Tribunalului – Inadmisibilitate vădită

[art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d) și art. 169 alin. (2)]

(a se vedea punctul 5)

4.      Recurs – Motive – Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă – Inadmisibilitate – Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă – Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctul 5)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca fiind în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat.

2)

FCA US LLC suportă propriile cheltuieli de judecată.