Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 20. junija 2019 – FCA US/EUIPO

(Zadeva C795/18 P)

„Pritožba – Člen 105 Poslovnika Sodišča – Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Razglasitev delne ničnosti – Besedna znamka VIPER – Prejšnja nacionalna besedna znamka VIPER – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke“

1.      Znamka Evropske unije – Odločba Urada – Spoštovanje pravice do obrambe – Obseg načela – Razglasitev ničnosti – Zahteva

(Uredba Sveta št. 207/2009)

(Glej točko 5.)

2.      Pritožba – Razlogi – Izpodbijanje odločbe, ki se je izpodbijala pred Splošnim sodiščem, in ne sodbe, ki jo je to izdalo – Nedopustnost

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točko 5.)

3.      Pritožba – Razlogi – Zgolj ponovitev razlogov in trditev, predstavljenih pred Splošnim sodiščem – Očitna nedopustnost

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča, člen 168(1)(d) in 169(2))

(Glej točko 5.)

4.      Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(člen 256(1) PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točko 5.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrže kot delno očitno nedopustna in zavrne kot delno očitno neutemeljena.

2.

Družba FCA US LLC nosi svoje stroške.