Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 20 juni 2019 –
FCA US mot EUIPO

(mål C795/18 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Delvis ogiltighetsförklaring – Ordmärket VIPER – Det äldre nationella ordmärket VIPER – Verkligt bruk av det äldre varumärket”

1.      EU-varumärke – Immaterialrättsmyndighetens beslut – Iakttagande av rätten till försvar – Omfattningen av principen – Ogiltigförklaring – Villkor

(Rådets förordning nr 207/2009)

(se punkt 5)

2.      Överklagande – Grunder – Invändning mot det vid tribunalen angripna beslutet och inte tribunalens dom – Avvisning

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkt 5)

3.      Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Uppenbart att överklagandet ska avvisas

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artiklarna 168.1 d och 169.2)

(se punkt 5)

4.      Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkt 5)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas, eftersom det är uppenbart att det delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat.

2)

FCA US LLC ska bära sina rättegångskostnader.