Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 12. juni 2019 –
Saga Furs mod EUIPO

(Sag C-805/18 P)

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om registrering af ordtegnet SAGA – stævningen for Den Europæiske Unions Ret underskrevet af en »juridisk rådgiver« (licensed legal counsel) – åbenbart afvisningsgrundlag – artikel 19 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol – manglende repræsentation ved en advokat – appel åbenbart ugrundet«

Retslig procedure – stævning – formkrav – underskrevet af en advokat – stævning underskrevet af en advokat uden møderet for en ret i en medlemsstat eller i en stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde – afvisning

(Statutten for Domstolen, art. 19, stk. 4)

(jf. præmis 5)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Saga Furs Oyj bærer sine egne omkostninger.