Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. június 12i végzése –
Saga Furs kontra EUIPO

(C805/18. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A SAGA szómegjelölés lajstromozása iránti kérelem – Az Európai Unió Törvényszékéhez benyújtott, »jogtanácsos« (licensed legal counsel) által aláírt keresetlevél – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 19. cikke – Ügyvédi képviselet hiánya – Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”

Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – Ügyvédi aláírás – Olyan ügyvéd által aláírt keresetlevél, aki nem jogosult eljárni valamely tagállam bírósága előtt vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államának bírósága előtt – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 19. cikk, negyedik bekezdés)

(lásd: 5. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Saga Furs Oyj maga viseli saját költségeit.