Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 12. jūnija rīkojums –
Saga Furs/EUIPO

(lieta C805/18 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Vārdiska apzīmējuma “SAGA” reģistrācijas pieteikums – Eiropas Savienības Vispārējā tiesā iesniegts prasības pieteikums, ko parakstījis “juridiskais padomnieks” (licensed legal counsel) – Acīmredzama nepieņemamība – Eiropas Savienības Tiesas statūtu 19. pants – Advokāta pārstāvības trūkums – Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Advokāta paraksts – Prasības pieteikums, ko ir parakstījis advokāts, kurš nav tiesīgs praktizēt dalībvalsts vai valsts, kura ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzēja puse, tiesā – Nepieņemamība

(Tiesas statūtu 19. panta 4. daļa)

(skat. 5. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt.

2)

Saga Furs Oyj atlīdzina tiesāšanās izdevumus.