Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 12 juni 2019 –
Saga Furs/EUIPO

(Zaak C805/18 P)

„Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag tot inschrijving van het woordteken SAGA – Verzoekschrift voor het Gerecht van de Europese Unie ondertekend door een ,juridisch adviseur’ (licensed legal counsel) – Kennelijke niet-ontvankelijkheid – Artikel 19 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie – Geen vertegenwoordiging door een advocaat – Hogere voorziening kennelijk ongegrond”

Gerechtelijke procedure – Inleidend verzoekschrift – Vormvereisten – Ondertekening door een advocaat – Verzoekschrift ondertekend door een advocaat die niet is toegelaten tot de uitoefening van zijn beroep bij een rechterlijke instantie van een lidstaat of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte – Niet-ontvankelijkheid

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 19, vierde alinea)

(zie punt 5)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Saga Furs Oyj draagt haar eigen kosten.