Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 iunie 2019 – Saga Furs/EUIPO

(Cauza C-805/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții  – Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a semnului verbal SAGA – Cerere introductivă la Tribunalul Uniunii Europene semnată de un «consilier juridic» (licensed legal counsel) – Inadmisibilitate vădită – Articolul 19 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene  – Lipsa reprezentării de către un avocat  – Recurs vădit nefondat”

Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare – Cerințe de formă – Semnare de către un avocat – Cerere introductivă semnată de un avocat care nu are dreptul să își exercite profesia în fața unei instanțe a unui stat membru sau a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European – Inadmisibilitate

(Statutul Curții de Justiție, art. 19 al patrulea paragraf)

(a se vedea punctul 5)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Saga Furs Oyj suportă propriile cheltuieli de judecată.