Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 12. junija 2019 – Saga Furs/EUIPO

(Zadeva C805/18 P)

„Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besednega znaka SAGA – Tožba pred Splošnim sodiščem Evropske unije s podpisom „pravnega svetovalca“ (licensed legal counsel) – Očitna nedopustnost – Člen 19 Statuta Sodišča Evropske unije – Neobstoj zastopanja po odvetniku – Očitno neutemeljena pritožba“

Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Podpis odvetnika – Tožba s podpisom odvetnika, ki ni pooblaščen za zastopanje pred sodiščem države članice ali države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru – Nedopustnost

(Statut Sodišča, člen 19, četrti odstavek)

(Glej točko 5.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družba Saga Furs Oyj nosi svoje stroške.