Language of document :

Преюдициално запитване от Judecătoria Orăştie (Румъния), постъпило на 20 ноември 2018 г. — EV/Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva (IGPR)

(Дело C-723/18)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Judecătoria Orăştie

Страни в главното производство

Жалбоподател: EV

Ответник: Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva (IGPR)

С определение от 8 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (шести състав) обяви, че произнасянето по въпросите, поставени от Judecătoria Orăştie (Румъния) с акт от 5 ноември 2018 г., очевидно не е от компетентността му.

____________