Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Judecătoria Orăştie (Rumænien) den 20. november 2018 – EV mod Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva (IGPR)

(Sag C-723/18)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Judecătoria Orăştie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EV

Sagsøgt: Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva (IGPR)

Ved kendelse af 8. maj 2019 har Den Europæiske Unions domstol (Sjette Afdeling) fastslået, at det er åbenbart, at den ikke har kompetence til at besvare de præjudicielle spørgsmål, som Judecătoria Orăştie (Rumænien) har forelagt ved afgørelse af 5. november 2018.

____________