Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Orăştie (Rumunia) w dniu 20 listopada 2018 r. – EV / Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva (IGPR)

(Sprawa C-723/18)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Judecătoria Orăştie

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: EV

Strona pozwana: Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva (IGPR)

Postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (szósta izba) stwierdził, że jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do niego przez Judecătoria Orăştie w postanowieniu z dnia 5 listopada 2018 r.

____________