Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Orăştie (Rumunsko) 20. novembra 2018 – EV/Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva (IGPR)

(vec C-723/18)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Orăştie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: EV

Žalovaný: Inspectoratul General al Poliţiei Române-Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva (IGPR)

Uznesením z 8. mája 2019 Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol, že zjavne nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré mu položil Judecătoria Orăștie (Rumunsko) uznesením z 5. novembra 2018.

____________