Language of document :

Kanne 24.5.2019 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(asia C-413/19)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Kocjan ja K. Talabér-Ritz)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Slovenian tasavalta ei ole noudattanut rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin1 13 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se rajannut velvollisuuden esittää energiatehokkuustodistus rakennuksiin, jotka kuuluvat viranomaisille tai joita viranomaiset käyttävät

Slovenian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2013/31/EU 13 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön velvollisuus, jonka mukaan sellaisessa rakennuksessa, jonka kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2, joka on yleisön toistuvien käyntien kohteena ja jolle on annettu energiatehokkuustodistus 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mainittu todistus on asetettava esille näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä. Komissio on päättänyt saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi siltä osin kuin Slovenian tasavalta on pannut kyseisen velvollisuuden täytäntöön vain sellaisten rakennusten osalta, jotka kuuluvat viranomaisille tai joita viranomaiset käyttävät.

____________

1 Rakennusten energiatehokkuudesta 19.5.2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (EUVL 2010, L 153, s. 13).