Language of document :

Tužba podnesena 24. svibnja 2019. – Europska komisija protiv Republike Slovenije

(predmet C-413/19)

Jezik postupka: slovenski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)

Tuženik: Republika Slovenija

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Republika Slovenija, ograničivši obvezu predočenja certifikata o energetskoj učinkovitosti samo na zgrade koje su u vlasništvu ili korištenju javnih upravnih tijela, nije ispunila obvezu koju ima na temelju članka 13. stavka 2. Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada1 ;

naloži Republici Sloveniji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Direktive (EU) 2010/31/EU, države članice moraju uvesti obvezu na temelju koje u zgradama za koje je izdan energetski certifikat u skladu s člankom 12. stavkom 1. i u kojima više od 500 m2 korisne površine zauzima prostor u kojemu se često zadržava građanstvo, energetski certifikat mora biti izložen na uočljivom mjestu tako da bude jasno vidljiv građanstvu. Kako je Republika Slovenija uvela tu obvezu samo za zgrade koje su u vlasništvu javnih tijela ili su im dane na korištenje, Komisija je odlučila podnijeti tužbu Sudu.

____________

1 Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (SL L 153, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 3., str. 14. i ispravak SL 2015., L 5, str. 21.)