Language of document :

2019. május 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

(C-413/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Kocjan és K. Talabér Ritz)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Szlovén Köztársaság, mivel az energiahatékonyság tanúsítására vonatkozó kötelezettséget a közigazgatási szervek tulajdonában vagy használatában lévő épületekre korlátozta, nem teljesítette az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv1 13. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségét;

a Szlovén Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2010/31/EU irányelv 13. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy amennyiben egy, a 12. cikk (1) bekezdésének megfelelően kiállított energiahatékonysági tanúsítvánnyal rendelkező épület 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületét a közönség rendszeresen látogatja, az energiahatékonysági tanúsítványt helyezzék ki a nyilvánosság számára jól látható helyre. Mivel a Szlovén Köztársaság e kötelezettséget csak olyan épületek tekintetében írta elő, amelyek állami szervek tulajdonában vagy használatában vannak, a Bizottság úgy határozott, hogy keresetet indít a Bíróság előtt.

____________

1 Az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 153, 13. o.).