Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 24. maijā – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

(Lieta C-413/19)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Kocjan un K. Talabér-Ritz)

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prasītājas prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

konstatēt, ka, pienākumu pierādīt energoefektivitāti attiecinot tikai uz ēkām, kas ir valsts iestāžu īpašumā vai lietojumā, Slovēnijas Republika nav izpildījusi pienākumu, kas tai ir noteikts ar Direktīvas par ēku energoefektivitāti 1 13. panta 2. punktu;

piespriest Slovēnijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Atbilstoši Direktīvas (ES) 2010/31/ES 13. panta 2. punktam dalībvalstīm ir jānosaka pienākums, saskaņā ar kuru ēkās, attiecībā uz kurām ir ticis izdots energoefektivitātes sertifikāts saskaņā ar 12. panta 1. punktu un kuru kopējo izmantojamo platību, kas pārsniedz 500 m2, bieži apmeklē sabiedrība, energoefektivitātes sertifikāts ir jānovieto sabiedrībai skaidri redzamā vietā. Tā kā Slovēnijas Republika šādu pienākumu ir noteikusi tikai attiecībā uz ēkām, kas ir valsts iestāžu īpašumā vai ko izmanto šādas iestādes, Komisija nolēma iesniegt prasību Tiesā.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (OV L 153, 13. lpp.).