Language of document :

Acțiune introdusă la 24 mai 2019 – Comisia Europeană/Republica Slovenia

(Cauza C-413/19)

Limba de procedură: slovena

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz, agenți)

Pârâtă: Republica Slovenia

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

constatarea faptului că, prin limitarea obligației de a dovedi performanța energetică exclusiv la clădirile care sunt în proprietatea sau în folosința administrației publice, Republica Slovenia nu și-a îndeplinit obligația care îi revine în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva privind performanța energetică a clădirilor1 ;

obligarea Republicii Slovenia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2010/31/UE, statele membre trebuie să instituie obligația ca, în clădirile pentru care a fost eliberat un certificat de performanță energetică în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) și în care o suprafață utilă totală de peste 500 m2 este vizitată frecvent de public, certificatul de performanță energetică să fie fișat într-un loc vizibil publicului. Întrucât Republica Slovenia a instituit o asemenea obligație numai pentru clădirile care sunt în proprietatea instituțiilor publice sau care sunt utilizate de acestea, Comisia a decis să introducă o acțiune în fața Curții.

____________

1 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (JO L 153, p. 13).