Language of document :

Tožba, vložena 24. maja 2019 – Evropska komisija / Republika Slovenija

(Zadeva C-413/19)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnici: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)

Tožena stranka: Republika Slovenija

Predlogi tožeče stranke

Komisija predlaga Sodišču naj :

ugotovi, da Republika Slovenija s tem, da je omejila obveznost, da se prikaže energetska izkaznica na stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ni izpolnila obveznosti iz člena 13(2) Direktive o energetski učinkovitosti stavb1 .

Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom členu 13(2) Direktive (EU) 2010/31/EU, morajo države članice uvesti obveznost, da je v stavbi, za katero je bila v skladu s členom 12(1) izdana energetska izkaznica in v kateri se na skupni uporabni tlorisni površini nad 500 m2 pogosto zadržuje javnost, energetska izkaznica prikazana na vidnem mestu in jasno opazna javnosti. Ker je Republika Slovenija to obveznost uvedla samo za stavbe, ki so v lasti javnih organov oziroma jih ti uporabljajo, se je Komisija odločila, da zadevo predloži Sodišču.

____________

1     Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL, L 153, str. 13.).