Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Suedia) la 7 mai 2019 – Konsumentombudsmannen/Mezina AB

(Cauza C-363/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Părțile din procedura principală

Reclamant: Konsumentombudsmannen

Pârâtă: Mezina AB

Întrebările preliminare

Articolele 5 și 6, coroborate cu dispozițiile articolului 10 alineatul (1) și ale articolului 28 alineatul (5) din Regulamentul nr. 1924/20061 , reglementează sarcina probei atunci când o instanță națională trebuie să stabilească dacă au fost formulate mențiuni de sănătate nepermise într-o situație în care mențiunile de sănătate în cauză fac obiectul unei cereri introduse în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1924/2006, în condițiile în care cererea respectivă nu a condus încă la o decizie privind acordarea sau neacordarea autorizației, sau sarcina probei este stabilită potrivit dispoziţiilor de drept intern?

În cazul în care răspunsul la întrebarea 1 este că dispozițiile din Regulamentul nr. 1924/2006 reglementează sarcina probei, aceasta revine comerciantului care formulează o anumită mențiune de sănătate sau autorității care a solicitat instanței naționale să interzică comerciantului să continue să formuleze mențiunea respectivă?

Într-o situație precum cea descrisă în întrebarea 1, articolele 5 și 6, coroborate cu dispozițiile articolului 10 alineatul (1) și ale articolului 28 alineatul (5) din Regulamentul nr. 1924/2006, reglementează cerințele în materie de probă atunci când o instanță națională trebuie să stabilească dacă sunt formulate mențiuni de sănătate nepermise, sau cerințele în materie de probă sunt stabilite potrivit dispoziţiilor de drept intern?

În cazul în care răspunsul la întrebarea 3 este că dispozițiile din Regulamentul nr. 1924/2006 reglementează cerințele în materie de probă, care sunt cerințele impuse?

Răspunsul la întrebările 1-4 este influenţat de faptul că Regulamentul nr. 1924/2006 [inclusiv articolul 3 litera (a) din regulamentul menționat] și Directiva 2005/292 pot fi aplicate împreună în procedura în fața instanței naționale?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO 2006, L 404, p. 9, Ediție specială 15/vol. 18, p. 244).

2 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO 2005, L 149, p. 22, Ediție specială 15/vol. 14, p.260).