Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 26. února 2019 – Flightright GmbH v. Eurowings GmbH

(Věc C-180/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Flightright GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 261/20041 vykládán v tom smyslu, že pro účely určení vzdálenosti, která je rozhodná pro výpočet výše náhrady, musí být zohledněna celková trasa cesty?

Musí být tedy pojem „let“ (za předpokladu, že se nařízení použije na každou dotyčnou část cesty) vykládán tak, že v případě rezervací, u nichž cestující dosáhnou svého cílového místa určení pouze s mezipřistáním a příp. přestupem na jiné letadlo, označuje pouze trasu, na níž skutečně došlo ke zpoždění, nebo má být pojem „let“ v takovém případě vykládán tak, že pro účely určení vzdálenosti je rozhodující celá trasa přepravy od prvního místa odletu do cílového místa určení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, Úř. věst. 2004, L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10.