Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 26.2.2019 – Flightright GmbH v. Eurowings GmbH

(asia C-180/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Flightright GmbH

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EY) N:o 261/20041  7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että korvauksen kannalta ratkaiseva etäisyys on määritettävä koko lentomatkan perusteella?

Onko käsitettä ”lento” (olettaen, että asetusta voidaan soveltaa kuhunkin kyseessä olevaan lentomatkan osuuteen) tulkittava siis siten, että sellaisten varausten yhteydessä, joissa lentomatkustajat pääsevät lopulliseen määräpaikkaansa vain välilaskulla ja mahdollisesti vaihtamalla lentokonetta toiseen, käsitteellä tarkoitetaan ainoastaan sitä lentomatkan osuutta, jossa viivästys tosiasiassa tapahtui, vai onko ”lentoa” tulkittava tällaisessa tapauksessa siten, että etäisyyden kannalta ratkaisevaa on koko lentomatka ensimmäisestä lähtöpaikasta lopulliseen määräpaikkaan asti?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).