Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2019. uputio Amtsgericht Düsseldorf (Njemačka) – Flightright GmbH protiv Eurowings GmbH

(predmet C-180/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Flightright GmbH

Tuženik: Eurowings GmbH

Prethodno pitanje

Treba li članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 261/20041 tumačiti na način da udaljenost koja je relevantna za pravo na odštetu treba izračunati prema cijeloj duljini puta?

Treba li dakle (uz pretpostavku primjenjivosti uredbe na predmetni dio puta) pojam „let” tumačiti na način da se u slučaju rezervacija, pri kojima putnici u konačno odredište stižu samo uz međuslijetanje i prema potrebi presjedanjem u drugi zrakoplov, podrazumijeva samo put na kojem je stvarno došlo do kašnjenja, ili „let” u takvom slučaju treba tumačiti na način da je za udaljenost relevantan cijeli put prijevoza od prvog polazišta do konačnog odredišta?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, SL 2004., L 46, str.1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)