Language of document :

Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Flightright GmbH kontra Eurowings GmbH

(C-180/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Flightright GmbH

Alperes: Eurowings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet1 7. cikkének (1) bekezdését, hogy aszerint a kártalanítás összegének megállapításához a teljes útvonal alapulvételével kell meghatározni a távolságot?

Úgy kell-e tehát (feltételezve a rendeletnek a vonatkozó utazásra való alkalmazhatóságát) értelmezni a „repülőút” kifejezést, hogy az alatt – olyan foglalások esetén, amelyeknél az utasok közbenső leszállással és másik repülőre való átszállással érik el a végső célállomást – csak az az út értendő, amelynek során a késés ténylegesen bekövetkezett, vagy ilyen esetben a „repülőút” kifejezést akként kell értelmezni, hogy a távolság meghatározásánál az első induló állomástól a végső célállomásig terjedő teljes útvonal irányadó?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).