Language of document :

2019 m. vasario 26 d. Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Byla C-180/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Flightright GmbH

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (EB) Nr. 261/20041 7 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad atstumas, kuriuo vadovaujantis nustatoma kompensacija, apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą kelionės maršrutą?

Taigi ar sąvoką „skrydis“ (su sąlyga, kad reglamentas taikomas atitinkamai kelionės daliai) reikia aiškinti taip, kad tais atvejais, kai oro transporto keleiviai užsako kelionę, kurios galutinė paskirties vieta pasiekiama tik atlikus tarpinius nusileidimus ir, jei reikia, persėdus į kitą orlaivį, omenyje turima tik ta kelionės dalis, kurioje de facto buvo atidėtas skrydis, ar „skrydis“ tokiu atveju turi būti aiškinamas taip, kad apskaičiuojant atstumą turi būti vadovaujamasi visu nuskristu atstumu nuo pirmosios išvykimo vietos iki galutinės paskirties vietos?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).