Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. februārī iesniedza Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Lieta C-180/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Flightright GmbH

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka attālums, kuram, aprēķinot kompensāciju, ir izšķiroša nozīme, ir jānosaka, pamatojoties uz visu lidojuma maršrutu?

Vai tātad ar nosacījumu, ka regula ir piemērojama katrā attiecīgajā ceļojuma daļā – jēdziens “reiss” ir jāinterpretē tādējādi, ka rezervācijās, kurās aviopasažieri savu galamērķi sasniedz tikai ar starpnosēšanos un, attiecīgi, pārsēšanos citā lidmašīnā, ar to ir jāsaprot tikai posms, kurā faktiski notika kavēšanās, vai arī “reiss” šādā gadījumā ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecībā uz attālumu izšķiroša nozīme ir visam pārvadājuma maršrutam no izlidošanas vietas līdz galamērķim?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.)