Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 26 februarie 2019 – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Cauza C-180/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Flightright GmbH

Pârâtă: Eurowings GmbH

Întrebarea preliminară

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 trebuie interpretat în sensul că, în calcularea distanței relevante pentru stabilirea compensației trebuie să se țină seama de întregul traseu al călătoriei?

Prin urmare (presupunând că regulamentul este aplicabil fiecărei secțiuni a transportului în cauză), termenul „zbor” trebuie interpretat în sensul că, în cazul rezervărilor în cadrul cărora pasagerul poate ajunge la destinație numai cu escală și eventual transfer într-o altă aeronavă, desemnează doar ruta pe care a avut loc în mod efectiv întârzierea sau, într-un asemenea caz, „zborul” trebuie interpretat în sensul că, pentru calcularea distanței, este relevantă întreaga rută de transport de la locul de decolare și până la destinație?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218)