Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Düsseldorf (Nemčija) 26. februarja 2019 – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Zadeva C-180/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Flightright GmbH

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(1) Uredbe (ES) št. 261/20041 razlagati tako, da je treba oddaljenost, ki je odločilna za odškodnino, določiti glede na celotno prepotovano pot?

Ali je torej treba pojem „let“ (ob predpostavki, da se navedena uredba uporablja za vsak zadevni del poti) razlagati tako, da je pri rezervacijah, pri katerih potniki pridejo v končni namembni kraj le z vmesnim pristankom in po potrebi s prestopom na drugo letalo, mišljena le pot, na kateri je dejansko prišlo do zamude, ali pa je treba „let“ v takem primeru razlagati tako, da je za oddaljenost odločilna celotna pot prevoza od izhodiščnega mesta odhoda do končnega namembnega kraja?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).