Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. svibnja 2019. uputio tribunal d'instance de Nice (Francuska) – VT, WU protiv easyJet Airline Co. Ltd

(predmet C-395/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal d'instance de Nice

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: VT, WU

Tuženik: easyJet Airline Co. Ltd

Prethodna pitanja

Primjenjivost članka 3. stavka 2. točke (a) u slučajevima kašnjenja

S obzirom na činjenicu da je pravo na odštetu u slučaju uskraćenog ukrcaja ili otkazivanja – koje je predviđeno u članku 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004.1 – sudskom praksom prošireno na kašnjenja leta (Sud EU-a, 4. vijeće, 19. studenoga 2009., predmet C-402/07 i C-432/07, Sturgeon), je li doslovni uvjet iz članka 3. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004., koji se odnosi na prijavu putnika za let i koji se primjenjuje isključivo u slučaju uskraćenog ukrcaja, primjenjiv u okviru odštete koju traži putnik kojemu ukrcaj nije uskraćen nego mu je let kasnio?

U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. (a), treba li rok od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska iz članka 3. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 u tom slučaju tumačiti na način da je riječ o najkasnije 45 minuta prije novog vremena polaska leta koji kasni objavljenog na oglasnim pločama u zračnoj luci ili priopćenog putnicima?

Teret dokazivanja „prijave za let”

U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. (a), odnosno, u slučaju primjene članka 3. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 na odštetu koju traži putnik kojemu je let kasnio:

Jesu li uvjeti koji su predviđeni člankom 3. stavkom 2. točkom (a) pretpostavke primjene Uredbe čije ispunjavanje treba dokazati potrošač ili razlog za oslobođenje zračnog prijevoznika koji mu omogućuje da dostavi evidenciju putnika kako bi dokazao da se potrošač nije prijavio za let „kako je navedeno i u vrijeme koje je navedeno unaprijed i u pisanom obliku (uključujući i elektronički način) od strane zračnog prijevoznika, tour operatora ili ovlaštenog putnog agenta, ili, ako vrijeme nije navedeno, ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska”, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004., s obzirom na tehnološki napredak koji sada omogućuje elektroničko izdavanje digitaliziranih ukrcajnih propusnica, nepostojanje vremenske oznake papirnatih ukrcajnih propusnica, posljedično nepostojanje obveze fizičke pojave na šalteru za registraciju i činjenicu da samo zračni prijevoznici imaju sve informacije povezane s prijavom putnika do zatvaranja postupka prijave?

U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. (a), odnosno, u slučaju primjene članka 3. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 na odštetu koju traži putnik kojemu je let kasnio:

Je li teret dokazivanja stvarne prijave putnika koji je tužitelj u postupku pred sudom „kako je navedeno i u vrijeme koje je navedeno unaprijed i u pisanom obliku (uključujući i elektronički način) od strane zračnog prijevoznika, tour operatora ili ovlaštenog putnog agenta, ili, ako vrijeme nije navedeno, ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska”, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004., isključivo na putniku, s obzirom na tehnološki napredak koji sada omogućuje elektroničko izdavanje digitaliziranih ukrcajnih propusnica, nepostojanje vremenske oznake papirnatih ukrcajnih propusnica, posljedično nepostojanje obveze fizičke pojave na šalteru za registraciju i činjenicu da samo zračni prijevoznici imaju sve informacije povezane s prijavom putnika do zatvaranja postupka prijave?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21., ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)