Language of document :

2019 m. gegužės 22 d. Tribunal d'instance de Nice (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VT, WU / easyJet Airline Co. Ltd

(Byla C-395/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'instance de Nice

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: VT, WU

Atsakovė: easyJet Airline Co. Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.    Dėl 3 straipsnio 2 dalies a punkto taikytinumo skrydžio atidėjimo atveju

a)    Ar, atsižvelgiant į tai, kad teisė į kompensaciją atsisakymo vežti arba skrydžio atšaukimo atveju, nurodyta 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/20041 7 straipsnyje, buvo išplėsta ir pagal naują jurisprudenciją (2009 m. lapkričio 19 d. ESTT (ketvirtoji kolegija) sprendimas Sturgeon, bylos C-402/07 ir C-432/07) pradėta taikyti skrydžių atidėjimo atveju, teisės akto sąlygą dėl 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto keleivio atvykimo registruotis, taikytiną tik atsisakymo vežti atveju, galima taikyti, jeigu žalą prašo kompensuoti keleivis, nukentėjęs ne dėl atsisakymo vežti, bet dėl skrydžio atidėjimo?

b)    Jeigu į 1 a klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punkte numatytas terminas, t. y. ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko, nagrinėjamu atveju turi būti aiškinamas kaip ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki oro uosto švieslentėje paskelbto arba keleiviams pranešto atidėto skrydžio naujo išvykimo laiko?

2. Dėl pareigos įrodyti „atvykimą registruotis“

Jeigu į 1 a klausimą būtų atsakyta teigiamai, t. y. jeigu Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punktas būtų taikomas dėl skrydžio atidėjimo nukentėjusio keleivio prašomai žalai kompensuoti:

Ar 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sąlygos yra išankstinės sąlygos, kurias vartotojas turi įrodyti, kad galėtų prašyti taikyti reglamentą arba oro transporto bendrovės atleidimo nuo atsakomybės sąlygą, šiai suteikiančią galimybę pateikti keleivių registro duomenis, kad galėtų įrodyti, jog vartotojas neatvyko registruotis „oro vežėjo, turizmo kelionių organizatoriaus arba įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku, arba, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko“, kaip nurodyta 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punkte, atsižvelgiant į technologijų pažangą, suteikiančią galimybę elektroniniu būdu naudotis skaitmeniniais įlaipinimo talonais, į tai, kad popieriniuose įlaipinimo talonuose nėra jokios laiko žymos, kad neprivaloma fiziškai atvykti į registravimo vietą, ir kad tik oro vežėjai iki registracijos pabaigos turi visą informaciją, susijusią su keleivių registracija?

Jeigu į 1 a klausimą būtų atsakyta teigiamai, t. y. jeigu Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punktas būtų taikomas dėl skrydžio atidėjimo nukentėjusio keleivio prašomai žalai kompensuoti:

Ar pareiga įrodyti keleivio, kuris yra ieškovas teisme, atvykimą registruotis „oro vežėjo, turizmo kelionių organizatoriaus arba įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku, arba, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko“, kaip nurodyta 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punkte, tenka tik keleiviui, atsižvelgiant į technologijų pažangą, suteikiančią galimybę elektroniniu būdu naudotis skaitmeniniais įlaipinimo talonais, į tai, kad popieriniuose įlaipinimo talonuose nėra jokios laiko žymos, kad neprivaloma fiziškai atvykti į registravimo vietą, ir kad tik oro transporto bendrovės iki registracijos pabaigos turi visą informaciją, susijusią su keleivių registracija?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).