Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo le tribunal d'instance de Nice (Francija) 22. maja 2019 – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

(Zadeva C-395/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'instance de Nice

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: VT, WU

Tožena stranka: easyJet Airline Co. Ltd

Vprašanja za predhodno odločanje

(1) Uporaba člena 3(2)(a) v primeru zamude

([a])    Ali se ob upoštevanju tega, da je bila pravica do odškodnine v primeru zavrnitve vkrcanja ali odpovedi, določena v členu 7 Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 20041 , s sodno prakso (Sodišče, četrti senat, 19. november 2009, zadevi C-402/07 in C-432/07, Sturgeon) razširjena na zamude leta, dobesedni pogoj v zvezi prijavo potnika na let, določen v členu 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004, ki se uporablja samo za zavrnitve vkrcanja, uporablja v okviru odškodnine, ki jo zahteva potnik, čigar let je imel zamudo, ni pa mu bilo zavrnjeno vkrcanje?

([b])    Če je odgovor na vprašanje 1(a) pritrdilen, ali je treba rok najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda iz člena 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 v tem primeru razlagati kot najpozneje 45 minut pred novim časom odhoda leta, ki ima zamudo, objavljenim na obvestilnih tablah na letališču ali sporočenim potnikom?

(2) Dokazno breme glede „prijave na let“

Če je odgovor na vprašanje 1(a) pritrdilen, to je, če se člen 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 uporablja za odškodnino, ki jo zahteva potnik, čigar let je imel zamudo:

Ali sta pogoja iz člena 3(2)(a) nujna pogoja, ki ju mora potrošnik dokazati, da zahteva uporabo Uredbe, ali razlog za oprostitev letalskega prevoznika, ki mu omogoča, da predloži seznam potnikov za dokaz, da se potrošnik ni prijavil na let, „kakor je določeno in ob navedenem času vnaprej in pisno (vključno v elektronski obliki) z letalskim prevoznikom, organizatorjem potovanja ali pooblaščeno potovalno agencijo, ali, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda“, kot je določeno v členu 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004, ob upoštevanju tehnološkega razvoja, ki zdaj omogoča elektronsko izdajanje dematerializiranih vstopnih kuponov, neobstoja časovnega žiga na papirnih vstopnih kuponih, s tem povezanega neobstoja vsakršne obveznosti fizične navzočnosti pri prijavnem okencu in dejstva, da imajo samo letalski prevozniki vse informacije o prijavi potnikov do zaključka postopkov prijave?

Če je odgovor na vprašanje 1(a) pritrdilen, to je, če se člen 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 uporablja za odškodnino, ki jo zahteva potnik, čigar let je imel zamudo:

Ali breme za dokaz dejanske navzočnosti potnika, ki je tožeča stranka na sodišču, „kakor je določeno in ob navedenem času vnaprej in pisno (vključno v elektronski obliki) z letalskim prevoznikom, organizatorjem potovanja ali pooblaščeno potovalno agencijo, ali, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda“, kot je določeno v členu 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004, nosi izključno potnik ob upoštevanju tehnološkega razvoja, ki zdaj omogoča elektronsko izdajanje dematerializiranih vstopnih kuponov, neobstoja časovnega žiga na papirnih vstopnih kuponih, s tem povezanega neobstoja vsakršne obveznosti fizične navzočnosti pri prijavnem okencu in dejstva, da imajo samo letalski prevozniki vse informacije o prijavi potnikov do zaključka postopkov prijave?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).