Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. travnja 2019. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – DenizBank AG protiv Verein für Konsumenteninformation

(predmet C-287/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DenizBank AG

Tuženik: Verein für Konsumenteninformation

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 52. točku 6. podtočku (a) u vezi s člankom 54. stavkom 1. Direktive 2015/2366/EU 1 (Direktiva o platnim uslugama), u skladu s kojim će se smatrati da je korisnik platnih usluga prihvatio promjene uvjeta, osim ako korisnik platnih usluga obavijesti pružatelja platnih usluga prije datuma njihova predloženog datuma stupanja na snagu da ne prihvaća promjene, tumačiti na način da se implicitna suglasnost bez ikakvih ograničenja može dogovoriti i s potrošačem za sve moguće ugovorne uvjete?

2.a)    Treba li članak 4. točku 14. Direktive o platnim uslugama tumačiti na način da je u slučaju personalizirane multifunkcionalne bankovne kartice opremljene NFC tehnologijom, kojom se izvršavaju plaćanja manjih iznosa na teret klijentova računa s kojim je ta kartica povezana, riječ o platnom instrumentu?

2.b)     Ako je odgovor na pitanje iz točke 2.a potvrdan:

treba li članak 63. stavak 1. točku (b) Direktive o platnim uslugama o odstupanjima u pogledu platnih instrumenata male vrijednosti i elektroničkog novca tumačiti na način da beskontaktno plaćanje malog iznosa upotrebom personalizirane multifunkcionalne bankovne kartice opremljene NFC tehnologijom treba smatrati anonimnom upotrebom platnog instrumenta u smislu odredbe o odstupanju?

3.    Treba li članak 63. stavak 1. točku (b) Direktive o platnim uslugama tumačiti na način da se pružatelj platnih usluga može pozvati na tu odredbu o odstupanju samo ako može dokazati da s obzirom na objektivne tehnološke spoznaje platni instrument ne može biti blokiran ili njegova daljnja uporaba ne može biti spriječena?

____________

1     Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ, SL 2015., L 337, str. 35. i ispravak SL 2018., L 102, str. 97.