Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 5 aprilie 2019 – DenizBank AG/Verein für Konsumenteninformation

(Cauza C-287/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: DenizBank AG

Intimat: Verein für Konsumenteninformation

Întrebările preliminare

Articolul 52 punctul 6 litera (a) coroborat cu articolul 54 alineatul (1) din Directiva 2015/2366/UE1 (Directiva privind serviciile de plată), potrivit căruia se consideră că utilizatorul serviciilor de plată a acceptat modificările propuse ale condițiilor contractuale dacă, înainte de data propusă a intrării lor în vigoare, utilizatorul serviciilor de plată nu îl informează pe prestatorul de servicii de plată că nu le acceptă, trebuie interpretat în sensul că un acord tacit poate fi convenit și cu un consumator, în mod absolut nelimitat, pentru toate condițiile contractuale posibile?

a) Articolul 4 punctul 14 din Directiva privind serviciile de plată trebuie interpretat în sensul că funcția NFC a unui card bancar multifuncțional personalizat cu care sunt efectuate plăți cu valoare scăzută din contul de client căruia îi este atașat reprezintă un instrument de plată?

b) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2.a):

Articolul 63 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind serviciile de plată referitor la derogările aplicabile plăților cu valoare scăzută și monedei electronice trebuie interpretat în sensul că o plată wireless cu valoare scăzută efectuată prin intermediul funcției NFC a unui card bancar multifuncțional personalizat trebuie considerată utilizare anonimă a instrumentului de plată în sensul derogării?

Articolul 63 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind serviciile de plată trebuie interpretat în sensul că un prestator de servicii de plată poate invoca această derogare numai dacă se poate dovedi că, în conformitate cu stadiul obiectiv al tehnicii, instrumentul de plată nu permite blocarea acestuia sau împiedicarea utilizării sale ulterioare?

____________

1     Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 2015, L 337, p. 35).