Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta (Spania) la 27 martie 2019 – LG și PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Cauza C-259/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta

Părțile din procedura principală

Reclamanți: LG și PK

Pârâtă: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Întrebările preliminare

Pentru a garanta protecția consumatorilor și a utilizatorilor și respectarea jurisprudenței Uniunii de punere în aplicare a acesteia, este conformă dreptului Uniunii, Directivei 93/13 a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 și, în special, articolului 6 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1) din aceasta stabilirea drept criteriu neechivoc de către Tribunal Supremo, în hotărârile sale 44-49 din 23 ianuarie 2019, a faptului că, în contractele de împrumut ipotecar încheiate cu consumatorii, este considerată abuzivă clauza care nu a fost negociată și care stabilește că toate costurile aferente operațiunii de împrumut ipotecar trebuie repercutate asupra împrumutatului și că diversele sume stipulate în clauza abuzivă respectivă, declarată nulă, trebuie repartizate între instituția bancară care a prevăzut-o și consumatorul împrumutat, cu scopul de a limita rambursarea sumelor plătite în mod nedatorat în temeiul legislației naționale?

Pentru a asigura protecția consumatorilor și a utilizatorilor și respectarea jurisprudenței Uniunii de punere în aplicare a acesteia, este conform dreptului Uniunii, Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii și, în special, articolului 6 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1) din aceasta, faptul că Tribunal Supremo efectuează o interpretare supletivă a unei clauze declarate nule, ca urmare a caracterului său abuziv, în ipoteza în care eliminarea acestei clauze și efectele care decurg din aceasta nu afectează subzistenţa contractului de împrumut cu garanție ipotecară?

____________

1     JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.