Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. travnja 2019. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Ingredion Germany GmbH protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-320/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ingredion Germany GmbH

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodno pitanje

Treba li članak 18. stavak 1. točku (c), stavak 2. drugi podstavak Odluke Komisije 2011/278/EU1 u vezi s člankom 3. točkom (h) i člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ2 tumačiti na način da je za nove sudionike na tržištu relevantni faktor iskorištenja kapaciteta za razinu djelatnosti vezanu uz gorivo ograničen na vrijednost manju od 100 %?

____________

1     Odluka Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 130, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 257.)

2     Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL 2003., L 275, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.)