Language of document :

Žalba koju je 20. svibnja 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 7. ožujka 2019. u predmetu T-837/16, Kraljevina Švedska protiv Europske komisije

(predmet C-389/19 P)

Jezik postupka: švedski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy, u svojstvu agenata)

Druge stranke u postupku: Kraljevina Švedska

Kraljevina Danska,

Republika Finska,

Europski parlament i

Europska agencija za kemikalije

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda (peto vijeće) od 7. ožujka 2019. u predmetu T-837/16, Kraljevina Švedska/Europska komisija, odbiti prvostupanjsku tužbu i naložiti Kraljevini Švedskoj snošenje troškova ili, podredno,

vratiti predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje i odgoditi donošenje odluke o troškovima prvostupanjskih i žalbenih postupaka, i

naložiti zadržavanje učinaka pobijane odluke na snazi.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se odnosi na presudu Općeg suda (peto vijeće) od 7. ožujka 2019. u predmetu T-837/16. Opći je sud u toj presudi poništio Provedbenu odluku Komisije C(2016) 5644 final od 7. rujna 2016. o davanju autorizacije za određene upotrebe olovnog sulfokromata žutog i olovnog kromata molibdata sulfata crvenog i odbacio tvrdnju Komisije da su učinci odluke trebali ostati na snazi dok Komisija ne bude u mogućnosti preispitati prijavu za odobrenje.

Komisija je u prilog osnovanosti svoje žalbe navela četiri razloga.

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud očito pogrešno primijenio pravo u odnosu na standard dokazivanja koji je primjenjiv u skladu s člankom 60. stavkom 4. u točkama presude koje se odnose na standard dokazivanja koji treba primijeniti pri analiziranju alternativa, a osobito u točkama 79., 81., 85., 86., 90. i 101.

Drugi žalbeni razlog: Opći je sud u svojem obrazloženju, a osobito u točkama 86., 90. i 96. očito pogrešno primijenio pravo u smislu da je potpuno zanemario diskrecijske ovlasti Komisije da utvrdi graničnu vrijednost za tehničku i gospodarsku održivost u analizi alternativa iz članka 60. stavka 4. te je stoga primijenio pogrešni kriterij za sudski nadzor i utjecao na rasuđivanje Komisije o socijalnim, gospodarskim i tehničkim okolnostima.

Treći žalbeni razlog: Opći je sud u točkama 86., 97. i 98. očito pogrešno primijenio pravo u odnosu na pobijanu odluku, kao prvo zato jer nije uzeo u obzir činjenicu da nije bilo autorizacije za upotrebu u kojoj nisu nužne karakteristike pigmenta olova u odnosu na tehničku izvedbu i, kao drugo, zato što je opisivao uvjete iz pobijane odluke na način da prikazuju da nije ispunjen uvjet koji se odnosi na analizu alternativa iz članka 60. stavka 4.

Četvrti žalbeni razlog: Druga točka izreke u kojoj je Opći sud naložio da se učinci pobijane odluke neće održati temelji se na očito pogrešnoj primjeni prava u točki 112. presude.

____________