Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. travnja 2019. uputila Curtea de Apel Brașov (Rumunjska) – SO protiv TP i drugih

(predmet C-291/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Brașov

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SO

Tuženik: TP i drugi

Prethodna pitanja

Treba li mehanizam za suradnju i provjeru (CVM) uspostavljen Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006. smatrati aktom institucije Unije u smislu članka 267. UFEU-a, koji može biti podvrgnut tumačenju Suda Europske unije?

Jesu li zahtjevi navedeni u izvješćima utvrđenima u okviru tog mehanizma obvezujući za Rumunjsku, posebno (ali ne samo) u pogledu potrebe provođenja zakonodavnih izmjena u skladu sa zaključcima CVM-a, s preporukama Venecijanske komisije i Skupine država protiv korupcije Vijeća Europe?

Treba li članak 2. u vezi s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji tumačiti na način da obveza države članice da poštuje načela vladavine prava također uključuje i potrebu da Rumunjska poštuje zahtjeve koji se nalažu u izvješćima utvrđenima u okviru mehanizma za suradnju i provjeru (CVM), uspostavljenog Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 20061 ?

Protivi li se načelu neovisnosti sudova, propisanom u članku 19. stavku 1. drugom [podstavku] UEU-a i članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kako ga se tumači u sudskoj praksi Suda Europske unije (presuda velikog vijeća od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), uspostava uprave za istraživanje kaznenih djela počinjenih unutar pravosudnog sustava, u okviru Državnog odvjetništva pri Înalta Curteu de Casație și Justiție (Vrhovni kasacijski sud), s obzirom na pravila o imenovanju/razrješenju državnih odvjetnika iz navedene uprave, na pravila o izvršavanju dužnosti u okviru te uprave kao i na način na koji se utvrđuje sposobnost, povezano s ograničenim brojem položaja u okviru te uprave?

Protivi li se članku 47. [drugom stavku] Povelje Europske unije o temeljnim pravima o pravu na pravično suđenje razmatranjem predmeta u razumnom roku, uspostava uprave za istraživanje kaznenih djela počinjenih unutar pravosudnog sustava, u okviru Državnog odvjetništva pri Înalta Curteu de Casație și Justiție (Vrhovni kasacijski sud), s obzirom na način izvršavanja dužnosti u okviru te uprave i na način na koji se utvrđuje sposobnost, povezano s ograničenim brojem položaja u okviru te uprave?

____________

1 Odluka Komisije od 13. prosinca 2006. o uspostavi mehanizma za suradnju i provjeru napretka Rumunjske u ispunjavanju posebnih mjerila na području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije (SL 2006., L 354, str. 56.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 65., str. 53.)