Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunalul Bihor (Ρουμανία) στις 14 Μαΐου 2019 – Ποινική διαδικασία κατά IG, JH, KI, LJ

(Υπόθεση C-379/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul Bihor

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

IG, JH, KI, LJ

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχουν ο μηχανισμός για τη συνεργασία και τον έλεγχο (ΜΣΕ), ο οποίος συστάθηκε με την απόφαση 2006/928/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 20061 , και οι απαιτήσεις που διατυπώθηκαν στις καταρτισθείσες στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού εκθέσεις δεσμευτικό χαρακτήρα για τη Ρουμανία;

2)    Έχει το άρθρο 2 ΣΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ, την έννοια ότι η υποχρέωση τήρησης εκ μέρους της Ρουμανίας των απαιτήσεων που επιβάλλονται από τις καταρτισθείσες εκθέσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού για τη συνεργασία και τον έλεγχο (ΜΣΕ), ο οποίος συστάθηκε με την απόφαση 2006/928/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, εμπίπτει στην υποχρέωση τήρησης εκ μέρους του κράτους μέλους των αρχών του κράτους δικαίου, όσον αφορά επίσης τη μη παρέμβαση συνταγματικού δικαστηρίου, οργάνου πολιτικού-δικαιοδοτικού χαρακτήρα, στην ερμηνεία του νόμου και στον καθορισμό του συγκεκριμένου και υποχρεωτικού τρόπου εφαρμογής του νόμου από τα δικαιοδοτικά όργανα, αρμοδιότητα η οποία έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα στη δικαστική εξουσία, καθώς και τη μη παρέμβαση στη θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων, αρμοδιότητα η οποία έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα στη νομοθετική εξουσία; Επιβάλλει το δίκαιο της Ένωσης την εξάλειψη των αποτελεσμάτων τέτοιας απόφασης εκδοθείσας από συνταγματικό δικαστήριο; Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης διάταξη του εθνικού δικαίου η οποία ρυθμίζει την πειθαρχική ευθύνη δικαστή που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Curtea Constituțională (Συνταγματικού Δικαστηρίου), στο πλαίσιο της εκδικαζόμενης υπόθεσης;

3)    Αντιβαίνει στην αρχή της ανεξαρτησίας των δικαστών, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ, και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόφαση του τμήματος μείζονος συνθέσεως της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), η αντικατάσταση των αρμοδιοτήτων των δικαστών από αποφάσεις του Curtea Constituțională (Συνταγματικού Δικαστηρίου) (απόφαση 51 της 16ης Φεβρουαρίου 2016, απόφαση 302 της 4ης Μαΐου 2017 και απόφαση 26 [της 16ης Ιανουαρίου 2019]), με αποτέλεσμα να καθίστανται απρόβλεπτη η ποινική διαδικασία (αναδρομική εφαρμογή) και αδύνατη η ερμηνεία και η εφαρμογή του νόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση; Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάταξη του εθνικού δικαίου η οποία ρυθμίζει την πειθαρχική ευθύνη δικαστή που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Curtea Constituțională (Συνταγματικού Δικαστηρίου), στο πλαίσιο της εκδικαζόμενης υπόθεσης;

____________

1 Απόφαση 2006/928/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου στη Ρουμανία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς (ΕΕ 2006, L 354, σ. 56).