Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. svibnja 2019. uputio Tribunalul Bihor (Rumunjska) – Kazneni postupak protiv IG, JH, KI, LJ

(predmet C-379/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bihor

Stranke glavnog postupka

IG, JH, KI, LJ

Prethodna pitanja

Jesu li mehanizam za suradnju i provjeru (CVM) uspostavljen Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006.1 i zahtjevi koji se nalažu u izvješćima utvrđenima u okviru navedenog mehanizma obvezujući za Rumunjsku?

Treba li članak 2. u vezi s člankom 4. stavkom 3. UEU-a tumačiti na način da je obveza Rumunjske da poštuje zahtjeve koji se nalažu u izvješćima utvrđenima u okviru mehanizma za suradnju i provjeru (CVM), uspostavljenog Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006., obuhvaćena obvezom države članice da poštuje načela vladavine prava, uključujući kad je riječ o suzdržavanju ustavnog suda, političko-pravosudnog tijela, od intervencije radi tumačenja zakona i određivanja konkretnog i obveznog načina njegove primjene od strane sudova, što je u isključivoj nadležnosti sudske vlasti, i radi donošenja novih zakonskih odredbi, što je u isključivoj nadležnosti zakonodavne vlasti? Nameće li pravo Unije isključenje učinaka odluke ustavnog suda te vrste? Protivi li se pravu Unije nacionalno pravno pravilo koje uređuje stegovnu odgovornost suca koji ne primjenjuje odluku Curțee Constituționale (Ustavni sud) u kontekstu postavljenog pitanja?

Protivi li se načelu neovisnosti sudaca, propisanom u članku 19. stavku 1. drugom podstavku UEU-a i u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kako ga se tumači u sudskoj praksi Suda Europske unije (presuda velikog vijeća od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), to da odluke Curțee Constituționale (Ustavni sud) (Odluka br. 51 od 16. veljače 2016., Odluka br. 302 od 4. svibnja 2017. i Odluka br. 26 [od 16. siječnja 2019.]) nadomjeste nadležnosti sudaca i da posljedično kazneni postupak postane nepredvidljiv (retroaktivna primjena) te postane nemoguće protumačiti i primijeniti zakon na konkretan predmet? Protivi li se pravu Unije nacionalno pravno pravilo koje uređuje stegovnu odgovornost suca koji ne primjenjuje odluku Curțee Constituționale (Ustavni sud) u kontekstu postavljenog pitanja?

____________

1 Odluka Komisije od 13. prosinca 2006. o uspostavi mehanizma za suradnju i provjeru napretka Rumunjske u ispunjavanju posebnih mjerila na području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije (SL 2006., L 354, str. 56.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 65., str. 53.)