Language of document : ECLI:EU:C:2019:514


 


 A Bíróság (tizedik tanács) 2019. június 19i végzése –
Linak kontra EUIPO

(C820/18. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – 6/2002/EK rendelet – 6. cikk – Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési okok – Az egyéni jelleg hiánya – Egy elektronikusan működtetett emelőoszlop ábrázolása”

Fellebbezés – Jogalapok – A tények téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok Törvényszék általi értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 5. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést teljes egészében – részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant és részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant – elutasítja.

2)

A Linak A/S maga viseli a saját költségeit.