Language of document : ECLI:EU:C:2019:514


 


 Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 19 juni 2019 –
Linak/EUIPO

(Zaak C820/18 P)

„Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikel 6 – Gemeenschapsmodel – Nietigheidsgronden – Geen eigen karakter – Weergave van een elektrisch gestuurde hefkolom”

Hogere voorziening – Middelen – Onjuiste beoordeling van de feiten – Niet-ontvankelijkheid – Toetsing door het Hof van de beoordeling van de feiten en bewijzen door het Gerecht – Uitgesloten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting

(Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea)

(zie punt 5)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard.

2)

Linak A/S draagt haar eigen kosten.