Language of document : ECLI:EU:C:2019:513


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 19.6.2019 – Linak vastaan EUIPO

(asia C821/18 P)

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Asetus (EY) N:o 6/2002 – 6 artikla – Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Sähkötoimista pöydän jalkaa esittävä malli)

Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu unionin yleisen tuomioistuimen tekemä selvitysaineiston arviointi, paitsi jos se on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 5 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus jätetään tutkimatta siltä osin kuin sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja hylätään muilta osin selvästi perusteettomana.

2)

Linak A/S vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.