Language of document :

Appel iværksat den 27. december 2018 af Linak A/S til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 18. oktober 2018 i sag T-368/17 – Linak mod EUIPO - ChangZhou Kaidi Electrical

(Sag C-820/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Linak A/S (ved advokaterne V. von Bomhard og J. Fuhrmann)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolen (Tiende Afdeling) har ved kendelse afsagt den 19. juni 2019 afvist appellen.

____________