Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 27 december 2018 door Linak A/S tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 18 oktober 2018 in zaak T-368/17, Linak/EUIPO - ChangZhou Kaidi Electrical

(Zaak C-820/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Linak A/S (vertegenwoordigers: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, en J. Fuhrmann, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 19 juni 2019 heeft het Hof van Justitie (Tiende kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________