Language of document :

Жалба, подадена на 27 декември 2018 г. от Linak A/S срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 18 октомври 2018 г. по дело T-367/17 — Linak/EUIPO - ChangZhou Kaidi Electrical

(Дело C-821/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Linak A/S (представители: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, и J. Fuhrmann, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 19 юни 2019 г. Съдът (десети състав) прие, че жалбата е недопустима.

____________